fbpx

Посібник користувача TechEditor

Зміст

Посібник в процесі розробки.
Ми поспішаємо створити для Вас гарну довідку!

Довідка користувача

Ласкаво просимо до TechEditor!


Початок роботи з TechEditor

Первый запуск

Знакомство с интерфейсом TechEditor

Привет, инженерный мир! Мое первое приложение в TechEditor

Настройки программы


Загальні принципи роботи в TechEditor

Як створити новий документ

Як відкрити документ

Як зберегти дані в файлі

Печать документа

Предварительный просмотр перед печатью

Стандартний друк

Швидкий друк

Свойства документа

Розділи документа (звіти, таблиці, додатки)

Як додати існуючий файл до документу **

Як видалити розділ документа


Робота зі звітом в TechEditor

Новий звіт

Як змінити шрифт тексту

Редактирование текста

Действия с буфером обмена

Поиск и замена текста

Шрифт

Абзац

Работа со стилями текста

Додавання об'єктів до звіту

Импорт изображений

Импорт текстовых файлов

Вставка/удаление разрыва страницы

Вставка номера страницы / количество страниц

Вставка/удаление гиперссылок

Вставка горизонтальної лінії (роздільника)

Вставка специальных символов

Вставка формул

Вставка закладок

Вставка примечаний

Вставка сносок

Вставка таблиц

Нумерація рядків у звіті

Работа с таблицами

Як додати у звіт таблицю

Свойства таблицы

Удаление таблицы

Преобразовать таблицу в текст

Оформление отчета. Вид страницы

Изменение масштаба страницы

Представление отчета (обычный, черновик, веб-страница)

Размеры страницы

Стандартные размеры листа

Ориентация страницы

Фон страницы

Сплошной цвет фона

Подложка страницы отчета


Додатки для TechEditor

Головне вікно редактора додатків Application IDE

Всі функції скриптового движка TechEditor

Математичні функції

Математичні константи

Загальні алгебраїчні функції

Функції округлення

Ступеневі функції, корені, логарифми

Тригонометричні функції

Функції для перетворення кутових мір

Глобальний об'єкт MathTranslator

Одиниці виміру

Функції для роботи з текстом

Standard routins (Basic language)

 

Модули различного назначения

Модуль Classes (различные утилиты)

Модуль DateUtils (работа с датой, временем)

Модуль Graphics (графика)

Модуль StrUtils (работа со строками текста)

Модуль SysUtils (дополнительные системные утилиты)

Модули для разработки интерфейса пользователя (формы, кнопки, меню)

Модуль Buttons (кнопки)

Модуль ComCtrls (общие элементы управления)

Модуль Controls (базовые элементы управления)

Модуль Dialogs (диалоги)

Модуль ExtCtrls (дополнительные элементы управления)

Модуль Forms (формы)

Модуль ImgList (списки изображений)

Модуль Menus (меню)

Модуль StdCtrls (стандартные элементы управления)

Модуль Windows (взаимодействие с ОС Windows)


Діаграми в TechEditor

Редактор диаграмм

Математический движок


Автоматизация подготовки и выдачи документации

Глобальный объект Report


Електронні таблиці в TechEditor

...


Интеграция TechEditor с другими системами

Ресурсы для пользователя

Dystlab™ — Project for Engineers

Dystlab™. Всі права захищено.

Адреса офісу в Канаді: 223-2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 3Y3

Адреса офісу в Україні: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана 17/97

E-mail:
technot needed texteditoranother not needed text@dystlabdummy text.store

Telegram:
https://t.me/techeditor

Dystlab™ — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.02.2018, свідоцтво № 238304. Власник: фізична особа-підприємець Артьомов В. Є., ЄДРПОУ/ІНН: 3003314690.