fbpx

Розробка додатків для ТехЕдітора: Посібник

Структура модуля додатка

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Додатки до TechEditor складаються з модулів. Розглянемо структуру типового модуля такого додатка.

При додаванні нового модуля в додаток, Application IDE створює заготовку наступного формату:

TechEditor - new unit

Дана заготовка реалізує не весь потенціал скрипта. У загальному випадку, модуль програми може містити:

  • блок посилань на інші модулі
  • блок визначення глобальних змінних
  • блок визначення глобальних констант
  • блок визначення процедур і функцій
  • блок виконання

Кожен з цих блоків необов'язковий, але в модулі повинен бути присутнім хоча б один з них.

Звернення до інших модулів програми

Блок посилань на інші модулі починається словом "uses" і зазвичай розташовується на самому початку модуля:

uses
Unit1, Classes;

begin
end;

В цьому прикладі модуль посилається на призначений для користувача модуль Unit1 і базовий (програмний) модуль Classes.

Довідкові модулі перераховуються через кому.

Блок визначення змінних

Глобальні змінні модуля доступні в межах всього додатку:

var
  Diameter12: Double;
Notification: string;
x, y;

Зверніть увагу, що в TechEditor є припустимим варіант визначення змінної без явної вказівки її типу. Однак, з точки зору наочності, така форма запису не рекомендується.

Блок визначення констант

Глобальні константи модуля також доступні в межах всього додатку:

const
PI = 3.14;
BOLT_D = 20;

Блок визначення підпрограм

Блок визначення підпрограм містить код процедур і функцій, які можуть використовуватися в даному модулі або інших модулях програми, які на нього посилаються. Якщо процедура A використовується в процедурі B, то процедура A повинна бути описана до процедури B.

Приклад модуля з однією підпрограмою:

function Rb: Double;
begin
Result := 10.5;
end;

Виконання модуля

Блок виконання містить код, який буде виконаний одразу після запуску програми (за умови, що додаток стартує з даного модуля). Запуск команд відбувається послідовно, зверху вниз, зліва направо.

Зазвичай блок виконання розташовується між операторними дужками begin..end:

begin
ShowMessage('TechEditor is the best solution for engineer!');
end;

Однак можливий і спрощений варіант запису:

ShowMessage('TechEditor is the best solution for engineer!');

Повторення блоків

У ТехЕдіторі модуль може містити необмежену кількість блоків для визначення змінних і констант:

const
T = 'text';

procedure Proc;
begin
end;

var
a, b;

function R: Integer;
begin
end;

Однак, з точки зору читабельності коду, глобальні змінні і константи рекомендується розміщувати на початку модуля, одразу після блоку "uses". Також ефективним вважається варіант винесення всіх змінних і констант додатка в окремий модуль.

Події

На жаль, зараз у нас немає подій.
Переглянути всі події

Простий калькулятор в TechEditor за 10 хвилин!

Ontario Building Code 2012 | Load combination (Free Application & Report Template)

Відеоогляд версії 1.0

Нові статті

Dystlab™ — Project for Engineers

Dystlab™. Всі права захищено.

Адреса офісу в Канаді: 223-2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 3Y3

Адреса офісу в Україні: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана 17/97

E-mail:
technot needed texteditoranother not needed text@dystlabdummy text.store

Telegram:
https://t.me/techeditor

Dystlab™ — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.02.2018, свідоцтво № 238304. Власник: фізична особа-підприємець Артьомов В. Є., ЄДРПОУ/ІНН: 3003314690.