fbpx

Розробка додатків для ТехЕдітора: Посібник

Структура додатка TechEditor

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Додаток — це міні-програма, яка може бути виконана безпосередньо в середовищі TechEditor. За допомогою додатків ви можете вирішувати різні наукові, інженерні, технічні завдання, а також автоматизувати виведення тексту і формул в звітах.

Кожний додаток для ТехЕдітора складається з:

  • модулів
  • файлу програми

Модулі додатка

Модуль — основна структурна одиниця додатка.

Додаток може складатися з одного або декількох модулів. Кількість модулів у додатку, в загальному випадку, не обмежена. Кожен модуль являє собою окремий файл, який можна використовувати повторно, копіювати, переміщувати, надсилати електронною поштою тощо.

Приклад додатка з ім'ям Application1 з трьох модулів Unit1, Unit2, Unit3:

TechEditor Application IDE - 3 units

Як організувати модулі додатка

Єдиного стандарту для організації модулів не існує. Розробник може розмістити весь код програми в одному модулі або розділити код на декілька модулів. Для відносно простих додатків, які виконують нескладні завдання (наприклад, одна або кілька дій), зазвичай достатньо одного модуля.

Для більших проектів, в тому числі додатків з призначеним для користувача інтерфейсом (вікнами, кнопками, чекбоксами та ін.), рекомендовано розділяти додаток на окремі модулі. У цьому випадку додаток набуває алгоритмічної "стрункісті" і логіка взаємозв'язків між окремими блоками програми простежується чіткіше.

З точки зору відладки (пошуку помилок), модульна структура програми також більш зручна, ніж варіант зі скриптом в одному файлі.

Наприклад, якщо ваша задача зводиться до розрахунку балки на міцність, то можна організувати структуру модулів наступним чином:

  • модуль введення вихідних даних
  • модуль з розрахунковими формулами
  • модуль виведення результатів розрахунку

Головний модуль додатка

Головним є модуль, з якого стартує виконання програми. Всі інші модулі додатка викликаються за необхідності, відповідно до логіки програми.

Будь-який модуль програми можна встановити як головний.

Зв'язки між модулями додатка

Модулі додатка можуть посилатися на інші модулі.

Поняття "посилання" означає, що код модуля, на який посилається поточний модуль, стає доступним поточному модулю. Це найважливіша концепція модульного (структурного) програмування, що дозволяє проектувати архітектуру програми більш оптимально і ефективно, уникаючи дублювання коду.

Наприклад, якщо у вашій програмі визначені функції для розрахунку болтових з'єднань для багаторазового звернення до них з різних частин програми, то логічно винести ці функції в окремий модуль (наприклад, BOLTS). Після цього, в інших модулях достатньо вказати посилання на BOLTS і використовувати функції в повному обсязі.

Зв'язок між модулями рекомендується продумати ще на етапі проектування програми.

Приклад додатка, в якому модуль Unit1 посилається на модулі Unit2, Unit3:

TechEditor Application IDE - uses units

Циклічні зв'язки

До організації взаємних посилань між модулями додатка потрібно ставитися уважно.

У програмуванні непоодинокі випадки, коли розробнику в поточному модулі A потрібно звернутися до модуля B, але модуль B вже посилається на A. Таким чином, середовище не може встановити первинність і вторинність посилань.

Подібні ситуації зазвичай свідчать про неправильну архітектуру програми і вимагають від розробника перегляду логіки посилань. Рішенням може бути винесення ресурсів (процедур, функцій, глобальних змінних та ін.) до окремого, незалежного модуля C, до якого можуть звертатися і модуль A, і модуль B.

TechEditor автоматично виявляє циклічні посилання в додатках і сигналізує про це розробнику:

TechEditor Application IDE - circular references in units

Структура додатка

Файли додатка

Дані програми зберігаються в текстових файлах. Використовуються наступні розширення:

  • .TECAPP — файл додатка TechEditor
  • .PSC — файл модуля
  • .SFM — файл форми модуля

Приклад додатка Application1 з модулем Unit1 і модулем форми Unit2:

TechEditor Application IDE - file structure example

Зверніть увагу, що для збереження форми створюється два однойменних файла: файл модуля (.PSC) і файл з описом форми (.SFM). Більш докладно про це ви дізнаєтеся з відповідних розділів Керівництва.

Відображення додатка в документі TechEditor

Файл з розширенням TECAPP є основним файлом додатка. Ім'я цього файлу відображається в дереві документа:

TechEditor Application IDE - app file structure

Модулі програми не відображаються в структурі документа і відкриваються безпосередньо в редакторі Application IDE за необхідності.

Події

На жаль, зараз у нас немає подій.
Переглянути всі події

Простий калькулятор в TechEditor за 10 хвилин!

Ontario Building Code 2012 | Load combination (Free Application & Report Template)

Відеоогляд версії 1.0

Нові статті

Dystlab™ — Project for Engineers

Dystlab™. Всі права захищено.

Адреса офісу в Канаді: 223-2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 3Y3

Адреса офісу в Україні: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана 17/97

E-mail:
technot needed texteditoranother not needed text@dystlabdummy text.store

Telegram:
https://t.me/techeditor

Dystlab™ — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.02.2018, свідоцтво № 238304. Власник: фізична особа-підприємець Артьомов В. Є., ЄДРПОУ/ІНН: 3003314690.